Cilt: 2-Sayı: 2SON Sayı


Editöre Mektup
1-Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Sisteminde Gönüllülük Çalışmaları: Örnek Bir Proje “Gonulluol.org”
Sayfalar 12-14
Makale Özeti I Tam Metin
ID Nurdal DURMUş-

Orijinal Araştırma
2-Sağlıkla İlgili Bölümlerde Okuyan Üniversite Son Sınıf Öğrencilerinin Disiplinlerarası Eğitim Algılarının Ekip Çalışması Tutumlarına Etkisi
Giriş: Ekip çalışması sağlık profesyonelleri arasında başarıya ulaşmanın altın anahtarıdır. Çeşitli sağlık meslekleri arasındaki zorunlu ekip çalışması, eğitimde disiplinlerarası bir yaklaşıma duyulan ihtiyacı ortaya koym
Sayfalar 28-34
Makale Özeti I Tam Metin
ID Yusuf UYAN- ID Ahmet GüLSOY- ID Mahinur DURMUş İSKENDER-

Orijinal Araştırma
3-Acil Yardım Ve Afet Yönetimi Bölümü Öğrencilerinin Spora Yönelik Tutumlarının Belirlenmesi
Giriş: Acil Yardım ve Afet Yönetimi (AYAY) Bölümü öğrencileri için sportif faaliyetler önemli bir yere sahiptir. Sportif davranışın gerçekleştirilebilmesi için spora yönelik tutumun belirlenmesi ve gerekli ise bu tutumu yükseltici f
Sayfalar 35-42
Makale Özeti I Tam Metin
ID Ramazan ASLAN- ID İrem CANTüRK- ID Emine PEKEL-

Jeads Cilt: 2 Sayı: 2 Ön Kapak Pdf

Jeads Cilt: 2 Sayı: 2 Arka Kapak Pdf