Etik Politikası


Acil Yardım ve Afet Bilimi, en yüksek araştırma ve yayın etiği standartlarını hedefler. Gönderilen tüm yazılar, değerlendirme işlemi sırasında çakışan ve benzer metin örneklerini tespit etmek için intihal yazılımı (iThenticate®) ile taranır. Editörler, herhangi bir hatalı etik davranıştan şüphelendiği durumlarda ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors http://www.icmje.org/) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics https://publicationethics.org/)’nin Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartlarını dikkate alır.

Yazarlar derginin yayın politikasına uygun olarak insan konulu klinik deneysel çalışmalarda, Helsinki WMA Bildirgesi - İnsan Konuları İçeren Tıbbi Araştırmalar için Etik İlkeler ve hayvan konulu klinik deneysel çalışmalarda Hayvanları İçeren Biyomedikal Araştırmalar için Uluslararası Yol Gösterici İlkeler (2012)" rehberlerine uyduklarını teyit etmelidirler. İnsanlar üzerinde yapılan deneysel araştırmalarla ilgili makaleler için, maruz kalabilecekleri prosedürlerin ayrıntılı bir açıklamasının ardından hastaların ve gönüllülerin aydınlatılmış onamını gösteren bir açıklama eklenmelidir. İlgili makamdan alınan Etik Komite Onayı'nın bir kopyası ve Olgu sunumları için aydınlatılmış onamın bir kopyası dergiye gönderilmelidir. Derginin etik ilkeleri hakkında daha fazla bilgi "Yazarlara Bilgi" sayfalarında bulunabilir.